ветеринарна дейност

Ветеринарната дейност е от ключово значение за безопасността на храните и превенцията на заболявания. Това се казва в съвместно изявление на Световната организация за здравеопазване на животните и Световната ветеринарна асоциация. В документа двете организации подчертават същественото значение на ветеринарномедицинската дейност по време на пандемия. Това се случва на фона на разрастващата се пандемия от коронавирус COVID-19. Тя наложи много рестриктивни мерки по целия свят. В това число много малки и средно големи, дори големи бизнеси трябваше да преустановят работа или да намалят капацитета си.

Двете организации обръщат внимание на ролята и отговорностите на специалистите във ветеринарната медицина за общественото здраве. Те подчертават важността на специфични за отрасъла задължения, които са ключови в осигуряването на безопасността на храните, превенцията на заболявания и реакцията при спешни състояния на пациенти.

Световната организация за здравеопазване на животните и Световната ветеринарна асоциация апелират, че ветеринарномедицинската дейност трябва да се смята за есенциална. Тя е от ключово значение за общественото здраве. Ветеринарните лекари са неразделна част от световната здравна общност. Освен дейностите по опазване здравето на животните, те имат ключова роля за превенция на заболявания. В това число са и така наречените зоонози – болести по животните, които се предават и на хора. Именно от ветеринарните специалисти зависи и безопасността на храните, които консумираме.

В настоящата ситуация и предвид всички мерки, които светът взема за предпазване и ограничаване разпространението на пандемичния коронавирус, ветеринарните лекари носят изключителна отговорност. Те трябва да опазят собственото си здраве, здравето на хората, с които работят, както и това на своите клиенти и стопани на домашни любимци. Това ги задължава да подсигурят изключително ниво на хигиена и дезинфекция във всички помещения, в които работят. От друга страна, трябва да снабдят с предпазни средства всички свои специалисти, както и да уведомят собствениците на животни за предприетите мерки на място в кабинетите и клиниките и да следят за стриктното им спазване.

Отговорност на всеки един от нас е да следва мерките за безопасност и хигиена в условията на пандемия. Затова призоваваме всички наши клиенти да бъдат търпеливи и да се съобразят с изискванията за дистанция, когато се налага да посетят ветеринарен кабинет или клиника. Бъдете здрави!

 

 

Leave a Comment