Редовното обезпаразитяване на домашния любимец – както вътрешно, така и външно, е част от правилната грижа за него. В същото време е пряко свързано със здравето и благосъстоянието на неговия стопанин.

Честота на прилагане на препарати

Честотата на обезпаразитяване трябва да е съобразена с паразитния натиск. В началото на пролетта е активният размножителен сезон на кърлежите, които са активни през пролетно-есенния период. Редовното прилагане на препарати за външно и вътрешно обезпаразитяване или комбинирани препарати при домашните кучета и котки ще доведе до своевременна и надеждна защита. Преносителите на опасни заразни заболявания са кърлежи и бълхи.

Външно обезпаразитяване

Препаратите за външни паразити са в зависимост от сезона. В топлите месеци има нужда от по-често обезпаразитяване, а през зимния период – това може да се случва и по-рядко. Препаратите за вътрешни паразити се прилагат целогодишно. Интервалите са в зависимост от трайността на използвания препарат.

Профилактичното обезпаразитяване трябва да бъде част от имунизационния календар и да се извършва регулярно всеки месец или според продължителността на действие на използвания препарат.

Спектърът на действие на препаратите за външно обезпаразитяване е различен. Това са пудри, противопаразитни каишки, ампули за обезпаразитяване, препарати за изкъпване и най-модерните – таблетки. Последните са и най-широко спектърни.

Препарат за външно обезпаразитяване се прилага задължително преди първото излизане на домашния любимец във външна среда – най-рано след поставяне на последната ваксина.

Вътрешно обезпаразитяване

Първото вътрешно обезпаразитяване на домашния любимец трябва да бъде направено на 1-месечна възраст на животинчето. Ако то има вътрешни паразити, се правят 3-4 обезпаразитявания в рамките на два месеца.

При малките животинчета трябва да се използват препарати, съобразени с тяхната възраст, което е от ключова важност. Не трябва да се предозира препаратът. Целесъобразността на препаратите е и породно обусловена. Някои препарати не са подходящи за всички породи кучета.

За да положите адекватна грижа за вашия домашен любимец, обезпаразитяването трябва да бъде извършено от ветеринарен лекар. Той ще прегледа животинчето и ще прецени неговия здравословен статус.

Leave a Comment