рентген

Клиниката е оборудвана с модерна апаратура за образна диагностика. Разполагаме с рентген, ехограф и апарат за ЕКГ.

Рентгеновият апарат с марка SEDECAL е специално проектиран за използване във ветеринарната медицина. Сензорният му екран позволява лесна навигация и бърз избор на вид животно и част от тялото на пациента, която трябва да бъде експонирана. Апаратът използва специализиран ветеринарен софтуер за оптимална настройка на параметрите, което гарантира получаване на възможно най-добър рентгенов образ. Благодарение на оптимизацията чрез най-съвременните методи в образната диагностика облъчването е сведено до минимум, което позволява повтаряне на рентгеновото изследване при необходимост без риск от високи нива на облъчване на пациента. Рентгеновото изображение може да бъде записано на диск, да бъде изпратено по електронна поща или разпечатано на рентгенов филм.

Разполагаме и с ехографски апарат, марка ECAOTE, модел MyLab X-vision, от много висок клас. Има доплеров ефект – позволява разграничаване на кръвоносни съдове и измерване на дебита на кръвоносните съдове. Системата X-vision допринася за многократното увеличаване и подобряване на образа, като намалява пикселизацията и ехографският образ е перфектен. Снабден е с трансдюсер за дребни животни, което го прави подходящ за употреба във ветеринарната практика.

Регулярно обновяваме наличната апаратура с цел още по-добрата диагностика и удовлетворяване на нуждите на своите пациенти от качествено и съвременно лечение.