микрочипиране куче

В България домашните любимци (кучета, котки и порове) се идентифицират с микрочип или с татуировка. Ако домашен любимец се изгуби, чрез идентификацията лесно може да бъде открит неговият собственик. В Българска агенция по безопасност на храните – БАБХ, поддържат база данни с информация за собствениците на домашни любимци с поставен микрочип.

Според изискванията на българското законодателство, домашните кучета подлежат на задължителна регистрация в БАБХ (Българска агенция по безопасност на храните). Регистрацията, която се извършва от лицензиран ветеринарен лекар, трябва да се направи в 7-дневен срок от придобиването на домашния любимец или на 4-месечна възраст. Поставя се микрочип и се издава паспорт.

Във ветеринарна клиника „101 любимци“ може да микрочипираме вашия домашен любимец и да му издадем стандартен или международен паспорт.

ВАЖНО

За притежание на куче се дължи такса по Закона за местните данъци и такси, като при определени условия собствениците се освобождават от такава такса.