Ветеринарна клиника „101 любимци“ разполага със специално обособена лаборатория за прецизни лабораторни изследвания.

Лабораторни изследвания

Кръвни изследвания

Пълна кръвна картина

Биохимични показатели

Предоперативни изследвания 

Стандартен пакет – ПКК и 7 показателя биохимия

Разширен пакет /куче/ – ПКК и 13 показателя биохимия +Vcheck CWH

Разширен пакет /котка/ – ПКК и 13 показателя биохимия +Vcheck proBNP

Изследвания на урина

Пълно изследване на урина

Тест лента

Рефрактометър

Под микроскоп

Серологични тестове
Имунофлуоресцентни тестове