операция

Най-важното нещо от страна на стопаните е животинчето да не бъде хранено поне 12 часа преди началото на операцията. Голям брой от анестетиците може да предизвикат повръщане.