Клиниката разполага с апаратура за пълна гама кръвни изследвания, серологични тестове, изследване на урина.